Zapraszamy chętnych mieszkańców gminy Puszcz, do udziału w projekcie

"Aktywnie, kijkowo i zdrowo"
realizowanego w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII.

W ramach projektu zakupiono kijki do Nordic Walking oraz dwa zestawy do urządzeń rehabilitacyjnych. Kijki te na czas trwania spaceru będą wypożyczane. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorami.

Wakacje w Mniszku

Na czas wakacji letnich w sołectwie Mniszek zaplanowano mnóstwo atrakcji dla mieszkańców. Od lipca do października będą realizowane 2 projekty dzięki grantom, które udało się nam zdobyć w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2014”.
Projekt „Z tradycją w nowoczesność” zakłada realizację kilku modułów:
Historia- tradycja-kultura. Zaznajamianie z historią Kociewia. Warsztaty kuchni tradycyjnej (w współpracy z ODR Minikowo "Trop Natury"),spisanie Kroniki Mniszka. Porządkowanie 5 miejsc historycznych i poszukiwanie „staroci”.

Klub Malucha w Skarszewie aktywnie realizuje swój projekt „Razem bezpiecznie i zdrowo"

Dotychczas zorganizowano dwie duże imprezy integrujące społeczność lokalną Sołectwa Sulnowo:
- Podchody dla mieszkańców Sołectwa Sulnowo w Skarszewie – podczas których dzieci nauczyły się poruszać w terenie z mapą,posługiwać się kompasem, poznały zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Miały możliwość współpracy i rozwiązywania zadań w grupie. Dodatkowo umożliwiono uczestnikom podchodów wspólne biesiadowanie przy ognisku, które nie wątpliwie służyło integracji, umożliwiło wzajemne poznanie się, zmianę postaw społecznych wśród mieszkańców z zamkniętej na otwartą nastawioną na pomoc sąsiedzką.

Ruszamy z realizacją projektów!!!


DZIAŁAJ LOKALNIE VIII – 2014

W dniu 27 maja 2014 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu odbyła się uroczystość rozdania aktów przyznania grantów, która przebiegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas spotkania reprezentanci organizacji, które wygrały konkurs podpisali umowy dotacji na realizację swoich projektów w tym roku.
Na spotkaniu zostały również omówione obowiązki, które muszą spełnić realizatorzy projektów wynikające z umowy oraz cała dokumentacja niezbędna do prawidłowego przebiegu realizacji projektów.
Pierwsi grantobiorcy rozpoczęli swoje działania już 01 czerwca br.