Działaj Lokalnie VIII 2014 - sieciowanie

W ramach programu Działaj Lokalnie VIII 27 listopada 2014 odbyło się spotkanie sieciujące, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów oraz wręczyliśmy zebranym gadżety promujące Program Działaj Lokalnie. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów, niektórzy z nich zaprezentowali zakupiony przez siebie sprzęt oraz prace powstałe w trakcie realizowanych przedsięwzięć.

„Nasze drogi do wolności”

“Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.”

Marszałek Piłsudski

Pragniemy pochwalić się, że już po raz trzeci w Programie Działaj Lokalnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem MiŚ – My i Świat, które dba o to, aby historia Małej Ojczyzny nie uległa zapomnieniu.

Klub Malucha zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych zajęciach!

Działaj Lokalnie VIII w Chełmnie

Dzięki dotacji uzyskanej z programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” Chełmno po raz kolejny stało się miejscem artystycznych spotkań plenerowych. Tym razem w impresjach malarsko-fotograficznych biorą udział artyści amatorzy, którzy chcą zatrzymać na dłużej „ulotne wrażenia” z tego pięknego miasta oraz poznać tradycyjny warsztat malarsko-fotograficzny.