Informacja o zakończeniu prac Komisji Grantowej

W 2022 roku w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Programu Działaj Lokalnie wpłynęło 27 wniosków. Wszystkie wnioski zostały przekazane oceny merytorycznej. W ramach oceny Komisja uczestniczyła w dwóch spotkaniach i wyłoniła 12 organizacji i grup nieformalnych, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę 57 000,00 zł.

Skład Komisji Grantowej:

Członek Komisji Grantowej numer 1- Przewodniczący

Osoba z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w ramach działań przyczyniających się do budowania kapitału społecznego oraz wyzwalania społecznej energii, składanych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Ww. członek jest przedstawicielem lokalnych mediów, który promuje działania lokalnej społeczności oraz nagłaśnia rezultaty dofinansowanych działań.

Członek Komisji nr 2

Pracownik organizacji pozarządowej z 15 letnim doświadczeniem. Ma świadomość jak trudne jest pisanie i rozliczanie projektów. Posiada wiedzę na temat organizacji z terenu powiatu świeckiego, ich potrzeb i możliwości. Posiada doświadczenie w ocenie projektów grantowych i ich rozliczaniu.

Członek Komisji nr 3

Pracownik Ośrodka Kultury, w pełni zaangażowany w organizację różnego rodzaju imprez organizowanych na terenie gminy Świecie i nie tylko. Ma wiedzę praktyczną na temat organizacji działań.

Członek Komisji nr 4

Przedstawiciel Powiatu Świeckiego- posiada wiedzę na temat organizacji pozarządowych z terenu powiatu świeckiego. Ma wieloletnie doświadczenie w ocenie wniosków i ich rozliczaniu.

Członek Komisji nr 5

Pracownik Ośrodka Kultury oraz członek organizacji pozarządowej. Posiada doświadczenie w organizacji wielu imprez kulturalnych na terenie powiatu świeckiego. Ma wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy Świecie i nie tylko.  Jest świadomy potrzeb instytucji kultury, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, rozumie ich zapotrzebowanie na pozyskiwanie środków zewnętrznych i wspiera podejmowane przez nich działania. Posiada doświadczenie w ocenie wniosków.