Ruszamy z realizacją projektów

Dnia 1 czerwca 2021 ze względu na panującą sytuacje i brak możliwości spotkań w dużym gronie grantobiorcy Programu Działaj Lokalnie spotkali się na platformie online na szkoleniu z zasad obowiązujących podczas realizacji projektów. Na spotkaniu nasi beneficjenci zapoznali się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego rozliczenia realizowanych przez siebie działań. Niezwykle cieszy nas fakt, że pomimo wykorzystania nowych technologii w organizacji szkolenia wszyscy grantobiorcy w nim uczestniczyli.

Ponadto otrzymali oni umowy dotacji za pośrednictwem poczty e-mail. W tym roku podpisanie dokumentów wyglądało trochę inaczej niż zazwyczaj. Jednakże wszyscy postarali się uwiecznić ten moment i wykonali pamiątkowe zdjęcia.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że wszyscy nasi grantobiorcy w swoich działaniach zawarli elementy przeciwdziałania epidemii i jej negatywnym skutkom.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje Programu pochodziło od:

- Mondi Świecie S.A.

- Powiat Świecki

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie, bez niego realizacja projektów nie byłaby możliwa.