Wnioskodawcy Programu Działaj Lokalnie

Zwracamy się do Was z prośbą, abyście planując swoje działania w tym roku skupiali się na przeciwdziałaniu epidemii oraz jej negatywnym skutkom. Przeciwdziałajcie m.in.: trudności w dostępie do edukacji, izolacji społecznej, wzroście ubóstwa, wykluczeniu społecznemu. Planujcie działania, których celem jest budowa więzi społecznych. Prosimy Was o promowanie obywatelskiego zaangażowania w walce z epidemią i jej skutkami.