Spotkanie sieciujące 

Kilka dni temu (18 grudnia 2019r) w Świeciu odbyło się spotkanie sieciujące grantobiorców Programu Działaj Lokalnie, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów Działaj Lokalnie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele gmin i powiatu świeckiego. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje programu pochodziło od:

- Mondi Świecie S.A.

- Powiat Świecki

Niezmiernie cieszy nas fakt, że część grantobiorców już mówi o chęci kontynuowania projektów oraz podejmowaniu się nowych wyzwań mających na celu dalsze wyzwalanie społecznej energii.

Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.