„Rok dla Gródka” 

 

Lipiec był miesiącem pierwszych prac realizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich "Gródeckie-babeczki.pl" na skwerze organizowanych w ramach projektu „Rok dla Gródka”  oraz pierwszego zaplanowanego wydarzenia – zwiedzania Elektrowni Wodnej. Oba wydarzenia już na wstępie otrzymały w Gródku miano „historycznych” z powodu ogromnej frekwencji.

 W zwiedzaniu Elektrowni Wodnej brało udział prawie 100 osób. Tak liczna grupa musiała zostać podzielona na dwie mniejsze o dwóch różnych godzinach.

Wycieczka okazała się cennym przeżyciem. Mieszkańcy wysłuchali ciekawych opowieści miejscowego przewodnika, poznali historię elektrowni i dowiedzieli się jak działa. Zwiedzili też wnętrze, w którym oprócz maszynerii znajduje się salka pamięci z ciekawymi eksponatami związanymi nie tylko z elektrownią, ale również sąsiadującą z nią dawną Fabryką Grzejników w Gródku.