Rozwijanie zainteresowań czytelniczych osób starszych 

W ramach projektu „Czytam i więcej wiem” realizowanego przez grupę nieformalną Grupa Kreacji Czytelniczej "Zaczytane" w każdą środę odbywają się spotkania z literaturą dla pensjonariuszy Dziennego Domu Opieki Społecznej „Florencja” w Świeciu. Dzięki tym zajęciom ludzie starsi ćwiczą zapamiętywanie. Lipcowe spotkania były oparte na poznaniu nowej powieści „Seniorzy w natarciu” szwedzkiej pisarki Cathariny Ingelman-Sundberg. Książka dostarczyła seniorom wiele radości, gdyż w bardzo zabawny sposób opisuje losy pensjonariuszy domu opieki. Chwile uśmiechu pozwalają słuchaczom zapomnieć o samotności.  Na zajęciach obecnych było łącznie 80 osób.