Spotkanie sieciując

 

W ramach programu Działaj Lokalnie X, 13 grudnia 2017 odbyło się spotkanie sieciujące, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów Działaj Lokalnie. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów.

Warto nadmienić, że właśnie 13 grudnia 2017 po raz pierwszy wręczyliśmy nagrody wszystkim uczestnikom, którzy złożyli prace w lokalnej edycji konkursu „Opowiedz…”.


Program Działaj Lokalnie X w 2017r realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje programu pochodziło od:
Mondi Świecie S.A.
Powiat Świecki
1%

Niezmiernie cieszy nas fakt, że część grantobiorców już mówi o chęci kontynuowania projektów oraz podejmowaniu się nowych wyzwań mających na celu dalsze wyzwalanie społecznej energii.

Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.