Zaktualizowana lista dofinansowanych wniosków w ramach Działaj Lokalnie X - 2017

 

W związku z rezygnacją jednej organizacji z przyznanej dotacji przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową.