Ocena wniosków

Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych do Programu Działaj Lokalnie IX, po której nastąpi ocena merytoryczna, dokonana przez Komisję Grantową. W związku z tym prosimy o cierpliwość.  Listę zwycięskich wniosków przedstawimy 20 maja 2016  (piątek) w godzinach popołudniowych na naszej stronie.