Zakończyliśmy spotkania informacyjno-szkoleniowe

W tym roku informacje o Programie Działaj Lokalnie można było uzyskać w Świeciu, Świekatowie i Nowem. Cieszy nas tak duże zainteresowanie z Państwa strony tymi spotkaniami. Mamy nadzieję, że zaowocuje ono równie dużą ilością złożonych wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość indywidualnych konsultacji – do których bardzo serdecznie zapraszamy. 

Osoby do kontaktu to Anna Urban i Marta Litkowska tel. 783 768 268 lub 52 33 12 868.

Przypominamy, że wnioski należy składać do 3 maja 2016 za pomocą generatora wniosków dostępnego na www.system.dzialajlokalnie.pl