Spotkanie sieciujące

W ramach programu Działaj Lokalnie IX 19 listopada 2015 odbyło się spotkanie sieciujące, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów oraz wręczyliśmy zebranym zakładki do książek promujące Program Działaj Lokalnie. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów, niektórzy z nich zaprezentowali zakupiony przez siebie sprzęt oraz prace powstałe w trakcie realizowanych przedsięwzięć.
Program Działaj Lokalnie IX w 2015r realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje programu pochodziło od:
- Mondi Świecie S.A.
- Powiat Świecki
- Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"

Niezmiernie cieszy nas fakt, że część grantobiorców już mówi o chęci kontynuowania projektów oraz podejmowaniu się nowych wyzwań mających na celu dalsze wyzwalanie społecznej energii.

Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.