Ruszamy z realizacją projektów 

DZIAŁAJ LOKALNIE IX – 2015

W dniu 27 kwietnia 2015 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu odbyła się uroczystość rozdania aktów przyznania grantów, która przebiegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas spotkania reprezentanci organizacji, które wygrały konkurs podpisali umowy dotacji na realizację swoich projektów w tym roku. Na spotkaniu zostały również omówione obowiązki, które muszą spełnić realizatorzy projektów wynikające z umowy oraz cała dokumentacja niezbędna do prawidłowego przebiegu realizacji projektów.
Pierwsi grantobiorcy rozpoczęli swoje działania już 1 maja br.

Program Działaj Lokalnie realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje programu otrzymaliśmy od:

- Firmy MONDI ŚWIECIE S.A,

- Powiatu Świeckiego,

- Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.