Ocena wniosków

 

Obecnie trwa ocena formalna wniosków złożonych do Programu Działaj Lokalnie IX, po której nastąpi ocena merytoryczna, dokonana przez Komisję Grantową. W związku z tym prosimy o cierpliwość.  Listę zwycięskich wniosków przedstawimy 21 kwietnia 2015  (wtorek) w godzinach popołudniowych na naszej stronie.