Wakacje w Mniszku

Na czas wakacji letnich w sołectwie Mniszek zaplanowano mnóstwo atrakcji dla mieszkańców. Od lipca do października będą realizowane 2 projekty dzięki grantom, które udało się nam zdobyć w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2014”.
Projekt „Z tradycją w nowoczesność” zakłada realizację kilku modułów:
Historia- tradycja-kultura. Zaznajamianie z historią Kociewia. Warsztaty kuchni tradycyjnej (w współpracy z ODR Minikowo "Trop Natury"),spisanie Kroniki Mniszka. Porządkowanie 5 miejsc historycznych i poszukiwanie „staroci”.Okiełznaj swój Internet -zakup komputerów do świetlicy. Realizacja szkoleń komputerowych dla osób, które nie korzystały z komputera, Internetu. Prowadzić je będą Latarnicy Cyfrowej Polski (PCRS). Zaznajomienie z nowinkami elektronicznymi starszego pokolenia przez dzieci (obsługa: tel. kom. ,aparatów cyfrowych, e-booków, palmtopów, tabletów). Warsztaty z tajników księgowości, wniosków o płatności bezpośrednie, rozliczeń podatkowych, założenia, prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone przez pracowników ZUS, AR i MR, US.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”.

W związku z pozyskaniem mini grantu z dotacji w konkursie „Razem 89” Fundacji Wspomagania Wsi, będziemy mogli zrealizować projekt :„Rozjaśniamy chmury przeszłości Razem od 89” .W ramach, którego zaplanowano szereg działań, które mają na celu poszerzenie wiedzy o przemianach w Polsce, o okresie transformacji, o zmianach, które zaszły na naszym terenie w życiu kulturalnym, gospodarczym. Planowane formy działań to: cykliczne spotkania, wywiady, pogadanki, wystawa, konkurs plastyczny, przedstawienie teatralne i piknik, które połączą starszych i młodszych . Uświadomi to, jak ważną rolę w naszym życiu odegrała transformacja ’89 roku i czym jest demokracja Akcja ta skierowana będzie głównie do młodzieży i dzieci, których wiedza o tamtych czasach jest najmniejsza. W lipcu zostanie ogłoszony Gminny Konkurs Plastyczny „Czym jest dla mnie Demokracja?”
"Wir wydarzeń - U nas dzieje się!".
Będą to spotkania edukacyjne i warsztaty na temat:
- Spotkania z ...kulturą - będą odbywały się głównie dla dzieci i młodzieży poświęcone zapoznaniu ich z szerszą kulturą i rozwojowi pasji wśród młodych osób.
- Ratujmy pszczoły - warsztaty w celu przypomnienia o tym, jak ważną i pożyteczną rolę w całym ekosystemie pełnią pszczołowate!
- Chemia w pokarmach - eksperymenty chemiczne z użyciem artykułów spożywczych, robienie mydła, potrawy ekologiczne.
- Cykliczne gotowanie, czyli kuchnia na wesoło - warsztaty kulinarne z wykorzystaniem przepisów m.in. z kuchni staropolskiej, kuchni świata, z wykorzystaniem miodu i wiele innych.

W związku z pozyskanymi dodatkowymi środkami w konkursie Kierunek Wschód 2014 będziemy realizować wspólne zajęcia i warsztaty z młodzieżą z Ośrodka dla Uchodźców w Grupie pod tytułem : "Wachtanguri-€“ spotkania Wschodu z Kociewiem ".

autor: DOROTA DEMBIŃSKA, sołtys Mniszka