„Nasze drogi do wolności”

  

“Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle.”
Marszałek Piłsudski
Pragniemy pochwalić się, że już po raz trzeci w Programie Działaj Lokalnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem MiŚ – My i Świat, które dba o to, aby historia Małej Ojczyzny nie uległa zapomnieniu.

W Zbrachlinie Stowarzyszenie MiŚ- My i Świat realizowało projekt mający na celu upamiętnić działania ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania pełnej wolności i rozwoju regionu w latach osiemdziesiątych. Grupie realizującej projekt zależało na przybliżeniu historycznych miejsc i wydarzeń, które miały miejsce na terenie Małej Ojczyzny.
Realizatorzy projektu „Nasze drogi do wolności” zachęcili lokalną społeczność do podzielenia się informacjami, anegdotami oraz pamiątkami związanymi z wydarzeniami lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Działania te doprowadziły do wydania publikacji i ustawienia tablicy informacyjnej na szlaku turystycznym na terenie Małej Ojczyzny.
W trakcie uroczystości podsumowującej młodzież zaprezentowała program artystyczny przedstawiający działania wolnościowe od 11 listopada 1918r. do czasów współczesnych. Po jego zakończeniu wszyscy udali się do Topolna, gdzie odbyło się odsłonięcie tablicy.
Po oficjalnej części uroczystości wszyscy udali się na regionalny poczęstunek. Na terenie klasztoru można tez było obejrzeć wystawę pamiątek z lat osiemdziesiątych oraz kolekcję okolicznościowych znaczków pocztowych, broszur wydawanych przez NSZZ RI "Solidarność" oraz flagę, która towarzyszyła działaczom Solidarności podczas strajków bydgoskich.

Nadmienić należy, iż Program Działaj Lokalnie VIII 2014 realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu.
Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje programu pochodzi od od:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- Firmy MONDI ŚWIECIE S.A