Działaj Lokalnie VIII 2014 - sieciowanie

W ramach programu Działaj Lokalnie VIII 27 listopada 2014 odbyło się spotkanie sieciujące, na którym podziękowaliśmy wszystkim za współpracę, sumienną realizację projektów oraz wręczyliśmy zebranym gadżety promujące Program Działaj Lokalnie. Ponadto, reprezentanci grup nieformalnych oraz stowarzyszeń mieli okazję do wymiany doświadczeń i przybliżenia tematyki realizowanych przez siebie projektów, niektórzy z nich zaprezentowali zakupiony przez siebie sprzęt oraz prace powstałe w trakcie realizowanych przedsięwzięć.

Program Działaj Lokalnie VIII w 2014r realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dodatkowe wsparcie finansowe na realizacje programu pochodziło od:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
- Firmy MONDI ŚWIECIE S.A